CÁC GIÁO ÁN TẬP MIỄN PHÍ CỦA SKY

Tuần 5 buổi – Thời gian 14 ngày

Thời gian tập: 30 – 45 phút

Nhóm cơ: Ngực, Vai, Lưng, Bắp tay, Bụng, Mông đùi

Tuần 5 buổi – Thời gian 28 ngày

Thời gian tập: 30 – 45 phút

Nhóm cơ: Mông, Bụng, Lưng dưới                    

Tuần 6 buổi – Thời gian 14 ngày

Thời gian tập: 30 – 45 phút

Nhóm cơ: Bụng, Mông đùi, Fullbody                  

Tuần 5 buổi – Thời gian 28 ngày

Thời gian tập: 45 – 60 phút

Nhóm cơ: Ngực, Vai, Lưng, Bắp tay, Bụng, Mông đùi

Tuần 5 buổi – Thời gian 28 ngày

Thời gian tập: 45 – 60 phút

Nhóm cơ: Ngực, Vai, Lưng, Bắp tay, Bụng, Mông đùi